Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2011

zajebala
1161 5c4d
Reposted byhanziehhappykokeshisasAddMoreColorsToYourLifetamara-ladycomehere
zajebala
1149 f2bf
zajebala
1145 c504

November 04 2011

zajebala
8722 d213 500
Reposted fromwerki1 werki1 viasas sas

November 03 2011

zajebala
1990 823e
Reposted fromsowaaa sowaaa viasas sas
zajebala
9551 ec6c
Reposted fromforget-me-not forget-me-not viasas sas
zajebala
6967 6415
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viasas sas
zajebala
7313 b0c0
Reposted fromcurse curse viasas sas
zajebala
7981 7984
Reposted fromHesperus Hesperus viasas sas
zajebala
8665 aff1 500
Każdy ma..
Reposted fromsmiesznefotki smiesznefotki viasas sas
zajebala
3811 8148
Reposted fromlost-in-space lost-in-space viasas sas

October 13 2011

zajebala
2017 08e1 500
Sad but True
Reposted fromJimmyL JimmyL viasas sas
zajebala
6644 dd1e
zajebala
8736 c3de
Reposted fromkniepuder kniepuder viasas sas
zajebala
Jest taka piosenka, którą zawsze omijasz, ale nigdy nie usuniesz ze swojej playlisty.
Reposted fromgoraca-czekolada goraca-czekolada viasas sas
zajebala
4563 177f
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viasas sas
zajebala
8668 165d
Reposted fromsas sas
zajebala

  PRAWDA O STRACHU:    

1) Nie boisz się ciemności. Boisz się tego co                W NIEJ JEST

2) Nie boisz się wyokości. Boisz się SPAŚĆ

3) Nie boisz się ludzi dookoła siebie. Boisz się, że druga osoba NIE ODWZAJEMNI TEGO

4) Nie boisz się komuś odejść. Boisz się zaakceptować rzeczywistość, w której GO NIE MA

5) Nie boisz się spróbować jeszcze raz. Boisz się cierpieć z TEGO SAMEGO POWODU

— true
Reposted frommoje-zycie moje-zycie viasas sas
zajebala
that's so me ! XD
Reposted frommarze marze viasas sas
zajebala
Reposted fromubza ubza viasas sas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl